Lista ogłoszeń przetargowych

Data Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco
04/10/2017 - 15:45 Sprawa nr 20/17 Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie.
11/09/2017 - 13:00 Sprawa nr 14/17 Dostawa igieł jednorazowych, strzykawek jednorazowych do pomp infuzyjnych, misek nerkowych, basenów i kaczek z masy papierowej, stazy jednorazowej, przedłużaczy do pomp infuzyjnych, sond żołądkowych, jednorazowych elektrod, pasty ściernej do przygotowania naskórka, papieru rejestracyjnego do aparatu EKG, żelu do badań EKG, szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych, rękawic chirurgicznych sterylnych, rurek intubacyjnych, systemu zamkniętego do nawilżania typu „RespiFlo”, przedłużaczy do obwodu oddechowego, wymienników ciepła i wilgoci do tracheostomii, podkładów oraz poszew flizelinowych
05/05/2017 - 15:30 Sprawa nr 6/17 Dostawa leków
26/06/2017 - 15:30 Sprawa nr 11/17 Dostawa leków
26/10/2017 - 14:30 Sprawa nr 21/17 Dostawa leków
10/07/2017 - 14:15 Sprawa nr 13/17 Dostawa leków.
14/09/2017 - 14:45 Sprawa nr 17/17 Dostawa leków.
22/05/2017 - 13:30 Sprawa nr 7/17 Dostawa materiałów opatrunkowych
30/10/2017 - 09:30 Sprawa nr 16/17 Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań gazometrii i równowagi kwasowo-zasadowej w okresie 24 miesięcy.
19/04/2017 - 15:00 Sprawa nr 5/17 Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań koagulologicznych w okresie 36 miesięcy
07/12/2017 - 11:45 Sprawa nr 22/17 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań metodami immunochemicznymi i biochemicznymi wraz z dzierżawą kompatybilnych automatycznych analizatorów immunochemicznych i biochemicznych: głównych i zastępczych oraz urządzeń dodatkowych w okresie 36 miesięcy.
11/09/2017 - 14:00 Sprawa nr 15/17 Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych.
24/02/2017 - 08:30 Sprawa nr 3/17 Dostawa podłóż bakteriologicznych na płytkach i w probówkach, testów do różnicowania drobnoustrojów, krążków do antybiogramów, pasków z antybiotykami z gradientem stężeń, krążków diagnostycznych bakterii, szybkich testów do wykrywania toksyn Clostridium difficile w kale oraz Rotawirusów i Adenowirusów i Legionella, wzorcowych szczepów bakteryjnych oraz wybranych odczynników do mikrobiologii
31/05/2017 - 12:15 Sprawa nr 9/17 Dostawa podłóż do wykonywania posiewów krwi, płynów ustrojowych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań w okresie 24 miesięcy
27/10/2017 - 10:45 Sprawa nr 18/17 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych; preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi; preparatów do higieny ciała.

Strony

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. | 05-800 Pruszków ul. Warsztatowa 1