Lista ogłoszeń przetargowych

Datasortuj rosnąco Znak Przedmiot zamówienia
07/12/2017 - 11:45 Sprawa nr 22/17 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań metodami immunochemicznymi i biochemicznymi wraz z dzierżawą kompatybilnych automatycznych analizatorów immunochemicznych i biochemicznych: głównych i zastępczych oraz urządzeń dodatkowych w okresie 36 miesięcy.
03/11/2017 - 12:15 Sprawa Nr 19/17 Dostawa strzykawek jednorazowych, strzykawek jednorazowych do pomp infuzyjnych, worków sterylnych do zbiórki moczu, wieszaków do worka na mocz, rękawic chirurgicznych sterylnych lateksowych bezpudrowych, rękawic diagnostycznych z nitrylu bezpudrowych, rurek ustno-gardłowych, rurek tracheostomijnych z mankietem niskociśnieniowym, obwodów oddechowych, filtrów oddechowych, masek krtaniowych, fartuchów foliowych przednich, elektrod neutralnych jednorazowych, uchwytów monopolarnych.
30/10/2017 - 09:30 Sprawa nr 16/17 Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań gazometrii i równowagi kwasowo-zasadowej w okresie 24 miesięcy.
27/10/2017 - 10:45 Sprawa nr 18/17 Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych; preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi; preparatów do higieny ciała.
26/10/2017 - 14:30 Sprawa nr 21/17 Dostawa leków
04/10/2017 - 15:45 Sprawa nr 20/17 Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie.
14/09/2017 - 14:45 Sprawa nr 17/17 Dostawa leków.
11/09/2017 - 14:00 Sprawa nr 15/17 Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych.
11/09/2017 - 13:00 Sprawa nr 14/17 Dostawa igieł jednorazowych, strzykawek jednorazowych do pomp infuzyjnych, misek nerkowych, basenów i kaczek z masy papierowej, stazy jednorazowej, przedłużaczy do pomp infuzyjnych, sond żołądkowych, jednorazowych elektrod, pasty ściernej do przygotowania naskórka, papieru rejestracyjnego do aparatu EKG, żelu do badań EKG, szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych, rękawic chirurgicznych sterylnych, rurek intubacyjnych, systemu zamkniętego do nawilżania typu „RespiFlo”, przedłużaczy do obwodu oddechowego, wymienników ciepła i wilgoci do tracheostomii, podkładów oraz poszew flizelinowych
10/07/2017 - 14:15 Sprawa nr 13/17 Dostawa leków.
04/07/2017 - 14:30 Sprawa nr 12/17 Dostawa rękawic jednorazowych, niejałowych, diagnostycznych, nitrylowych bezpudrowych.
29/06/2017 - 11:15 Sprawa nr 10/17 Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi
26/06/2017 - 15:30 Sprawa nr 11/17 Dostawa leków
31/05/2017 - 12:15 Sprawa nr 9/17 Dostawa podłóż do wykonywania posiewów krwi, płynów ustrojowych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań w okresie 24 miesięcy
26/05/2017 - 13:45 Sprawa nr 8/17 Dostawa przyrządów do przetoczeń płynów infuzyjnych, przyrządów do przetoczeń krwi i jej preparatów, zestawów do lewatyw, ostrzy chirurgicznych, cewników do podawania tlenu przez nos „wąsy”, przedłużaczy do pomp infuzyjnych, cewników do odsysania górnych dróg oddechowych, cewników typu Foley`a, drenów tlenowych 7,6 m, drenów tlenowych 2,1 m, drenów sterylnych z jednym łącznikiem antyzagięciowym 25CH/300cm i 25CH/210 cm, łączników prostych do drenów z kontrolą siły ssania i bez kontroli siły ssania, drenów do odsysania pola operacyjnego, opasek identyfikacyjnych na nogę dla zmarłych, wzierników ginekologicznych jednorazowych, rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych, filtrów oddechowych mechanicznych typu Hygroster, masek tlenowych, masek anestetycznych, fartuchów fizelinowych, jednorazowych gąbek do mycia ciała

Strony

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. | 05-800 Pruszków ul. Warsztatowa 1