Lista ogłoszeń przetargowych

Datasortuj malejąco Znak Przedmiot zamówienia
24/02/2017 - 08:30 Sprawa nr 3/17 Dostawa podłóż bakteriologicznych na płytkach i w probówkach, testów do różnicowania drobnoustrojów, krążków do antybiogramów, pasków z antybiotykami z gradientem stężeń, krążków diagnostycznych bakterii, szybkich testów do wykrywania toksyn Clostridium difficile w kale oraz Rotawirusów i Adenowirusów i Legionella, wzorcowych szczepów bakteryjnych oraz wybranych odczynników do mikrobiologii
19/04/2017 - 15:00 Sprawa nr 5/17 Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań koagulologicznych w okresie 36 miesięcy
05/05/2017 - 15:30 Sprawa nr 6/17 Dostawa leków
22/05/2017 - 13:30 Sprawa nr 7/17 Dostawa materiałów opatrunkowych
26/05/2017 - 13:45 Sprawa nr 8/17 Dostawa przyrządów do przetoczeń płynów infuzyjnych, przyrządów do przetoczeń krwi i jej preparatów, zestawów do lewatyw, ostrzy chirurgicznych, cewników do podawania tlenu przez nos „wąsy”, przedłużaczy do pomp infuzyjnych, cewników do odsysania górnych dróg oddechowych, cewników typu Foley`a, drenów tlenowych 7,6 m, drenów tlenowych 2,1 m, drenów sterylnych z jednym łącznikiem antyzagięciowym 25CH/300cm i 25CH/210 cm, łączników prostych do drenów z kontrolą siły ssania i bez kontroli siły ssania, drenów do odsysania pola operacyjnego, opasek identyfikacyjnych na nogę dla zmarłych, wzierników ginekologicznych jednorazowych, rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych, filtrów oddechowych mechanicznych typu Hygroster, masek tlenowych, masek anestetycznych, fartuchów fizelinowych, jednorazowych gąbek do mycia ciała
31/05/2017 - 12:15 Sprawa nr 9/17 Dostawa podłóż do wykonywania posiewów krwi, płynów ustrojowych oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań w okresie 24 miesięcy
26/06/2017 - 15:30 Sprawa nr 11/17 Dostawa leków
29/06/2017 - 11:15 Sprawa nr 10/17 Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi
04/07/2017 - 14:30 Sprawa nr 12/17 Dostawa rękawic jednorazowych, niejałowych, diagnostycznych, nitrylowych bezpudrowych.
10/07/2017 - 14:15 Sprawa nr 13/17 Dostawa leków.
11/09/2017 - 13:00 Sprawa nr 14/17 Dostawa igieł jednorazowych, strzykawek jednorazowych do pomp infuzyjnych, misek nerkowych, basenów i kaczek z masy papierowej, stazy jednorazowej, przedłużaczy do pomp infuzyjnych, sond żołądkowych, jednorazowych elektrod, pasty ściernej do przygotowania naskórka, papieru rejestracyjnego do aparatu EKG, żelu do badań EKG, szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych, rękawic chirurgicznych sterylnych, rurek intubacyjnych, systemu zamkniętego do nawilżania typu „RespiFlo”, przedłużaczy do obwodu oddechowego, wymienników ciepła i wilgoci do tracheostomii, podkładów oraz poszew flizelinowych
11/09/2017 - 14:00 Sprawa nr 15/17 Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych.
14/09/2017 - 14:45 Sprawa nr 17/17 Dostawa leków.
04/10/2017 - 15:45 Sprawa nr 20/17 Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie.
26/10/2017 - 14:30 Sprawa nr 21/17 Dostawa leków

Strony

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. | 05-800 Pruszków ul. Warsztatowa 1