Jesteś tutaj

Kontakt

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. Warsztatowa 1

Telefon: (022) 770 93 08,
e-mail: przetargi@szpk.pl

KRS: 0000518417, NIP: 534-249-82-30, Regon: 010648673
Nr księgi rejestrowej 000000009139
Kapitał zakładowy wynosi: 3.000.000 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. | 05-800 Pruszków ul. Warsztatowa 1