Statut

Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana została w dniu 30. lipca 2014 r. na podstawie Aktu Notarialnego Repetorium: A. Nr 6160/2014. Jedynym Wspólnikiem Szpitala Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. jest Województwo Mazowieckie.

Podstawy prawne działania Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie:

  • Akt Notarialny Repertorium A Nr 6160/2014;
  • Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie Szpitala Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000518417;
  • Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
  • Regulamin Organizacyjny Szpitala Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Załączniki:
2: NIP

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl