Kontrakt z NFZ

Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie ma zawartą umowę z Mazowieckim Oddziałem NFZ w Warszawie na świadczenia:

REHABILITACJA LECZNICZA

- LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA

- REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

- FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII 

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 

- ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII 

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

- POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

- ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

- ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

- ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI

- ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII

- ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII

- ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02

- ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

- BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA

- BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA

- BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)

 

LECZENIE SZPITALNE

- NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA

- NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51

- CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA

- DIABETOLOGIA - HOSPITALIZACJA

- GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA

- KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA

- CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA

- UROLOGIA - HOSPITALIZACJA

- ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA

- IZBA PRZYJĘĆ

- ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ - UE

- PROGRAM LEKOWY - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

- LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

- PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)

- LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)

- PROGRAM LEKOWY - INDUKCJA REMISJI WRZODZIEJĄCEGO ZAPALENIA JELITA GRUBEGO (WZJG)

- LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - INDUKCJA REMISJI WRZODZIEJĄCEGO ZAPALENIA JELITA GRUBEGO (WZJG)

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl