Struktura

Struktura Szpitala jest dostępna tutaj.

Zarządzanie Jakością


         Szpital posiada od sierpnia2004 r. certyfikat akredytacyjny CMJ przyznany na 3 lata.

Planujemy ubieganie się o kolejną akredytację w terminie 5-7.lipca 2007r.

W październiku 2007. szpital otrzymał Międzynarodowy Certyfikat ISO 9001-2000 .

Systemem zarządzania jakością objęte są wszystkie komórki organizacyjne Szpitala Kolejowego.

Wewnętrzny system zarządzania jakością realizowany jest poprzez, opracowanie i wprowadzenie Księgi Jakości, której celem jest:

-  udokumentowanie funkcjonującego w naszej organizacji SZJ
-  dostarczenie pracownikom kompleksowej informacji o zasadach funkcjonowania SZJ
-  ukierunkowanie pracowników na potrzebę spełniania wymagań pacjentów

     i innych stron zainteresowanych

-  zwiększania zadowolenia pacjentów i personelu poprzez ciągłą analizę ich wymagań, analizę realizowanych w zakładzie procesów i podejmowanie działań doskonalących 

-  informowanie pacjentów i klientów instytucjonalnych, instytucje certyfikujące oraz innych partnerów naszej    organizacji w jaki sposób zapewnia się odpowiednią jakość świadczonych usług.

Skuteczność systemu jest ciągle doskonalona.

 

Poniżej przedstawiam tabelę planu doskonalenia;

-  Punkt 2, 4 i 5 został zrealizowany w 2006 roku
-  Punkt 3 – modernizacja i rozbudowa Izby Przyjęć, rozpoczęły się w 2006 roku , przewidywany termin zakończenia  maj 2007

W przygotowaniu szpitala do akredytacji jak i certyfikacji brał udział cały personel.

Koszty finansowe uzyskania certyfikatów wyniosły:

-  do akredytacji wyniosły  kwotę 39100 zł
-  do certyfikacji ISO 50200 zł

Przygotowania szpitala  do spełnienia niezbędnych wymogów kosztowało ponad 300 000 zł na każdy  z certyfikatów.

Niestety posiadanie certyfikaty nie miały wpływu na wartości umów negocjowanych z NFZ.

 

 Dostosowanie pomieszczeń

Oddziały szpitalne są modernizowane i remontowane w oparciu

o program dostosowawczy do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku ( Dz.U.05.116 poz.985), który otrzymał pozytywną opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

w Warszawie, oraz o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku ( Dz.U.06.213 poz.1568).

 

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl