Telefony do szpitala

Wykaz Telefonów do Szpitala obowiązujący od 25.10.2010

L.p.

Abonent

Numer

1.

Sekretariat

770-94-99

2.

Sekretariat Zarządu

770-94-98

3.

Sekretariat fax

770-94-80

4.

Dyrektor ds. Ekonomicznych

770-93-03

5.

Księgowość

770-93-04

6.

Statystyka

770-93-05

7.

Kadry

770-93-06

8.

Pracownik socjalny

770-94-71

9.

Zamówienia publiczne

770-93-08

10.

Zaopatrzenie, magazyn

770-93-09

11.

Informatycy


12.

Obsługa techniczna

770-93-11

13.

Portiernia szpitala

770-93-12

14.

Portiernia parkingu strzeżonego

770-93-13

15.

Składnica Akt

770-93-54

16.

Kierownik ds. pielęgniarstwa

770-93-20

17.

Izba przyjęć

770-94-44

18.

Izba przyjęć-gabinet lekarski 1

770-93-21

19.

Izba przyjęć-gabinet lekarski 2

770-93-22

20.

Izba przyjęć

770-93-23

21.

RTG- pokój lekarski

770-93-30

22.

RTG- pracownia

770-93-31

23.

USG

770-93-32

24.

Pracownia TK

770-93-34

25.

fax TK

770-93-37

26.

Histopatologia

770-93-35

27.

Prosektorium

770-93-36

28.

Kierownik laboratorium

770-93-40

29.

Laboratorium

770-93-41

30.

Laboratorium

770-93-42

31.

Serologia

770-93-43

32.

Bakteriologia

770-93-44

33.

Rejestracja poradni  specjalist.

770-93-50

34.

Apteka

770-93-60

35.

Endoskopia

770-93-61

36.

Pokój pobrań

770-93-62

37.

Gab. stomatologiczny

770-93-63

38.

Pielęgniarka epidem.,koordyn.żywienia

770-93-65

39.

Ośrodek Rehabilitacji

770-93-66

40.

Stacja dializ

770-93-67

41.

Ordynator oddziału wewnętrznego I

770-93-70

42.

Pokój lekarski   W-I

770-93-71

43.

Pielęgniarka oddziałowa   W-I

770-93-72

44.

Dyżurka pielęgniarek  W-I

770-93-73

45.

Lekarz dyżurny 1 W-I

770-93-74

46.

Sekretariat  W-I

770-93-75

47.

Ordynator oddziału wewnętrznego II

770-93-90

48.

Pokój lekarski W-II

770-93-91

49.

Pielęgniarka oddziałowa W-II

770-93-92

50.

Dyżurka pielęgniarek W-II

770-93-93

51.

Kuchenka oddziałowa w  W-II

770-93-94

52.

Sekretariat W-II, gabinet zabiegowy

770-93-95

53.

Sala "R"  w oddz.  kardiologii

770-93-33

54.

Ordynator oddziału kardiologii

770-94-01

55.

Pokój lekarski oddziału kardiologii

770-94-02

56.

Pielęgniarka oddziałowa kardiologii

770-94-03

57.

Dyżurka pielęgniarek kardiologii

770-94-04

58.

Echo serca

770-94-05

59.

Próby wysiłkowe

770-94-06

60.

Sekretariat oddz.  kardiologii

770-94-07

61.

Ordynator oddziału chirurgii

770-94-20

62.

Ordynator oddziału urologii

770-94-21

63.

Pokój lekarski oddz. chirurgii

770-94-22

64.

Pokój lekarski oddz. urologii

770-94-23

65.

Pielęgniarka oddziałowa chirurgii i urologii

770-94-24

66.

Dyżurka pielęgniarek chirurgii i urologii

770-94-25

67.

Sala opatrunkowa oddziału chirurgii

770-94-26

68.

Sekretariat chirurgii i urologii

770-94-24

69.

Dyżurka pielęgniarek  bloku operacyjnego

770-94-40

70.

Blok operacyjny

770-94-41

71.

OIT-Numer wezwań do resuscytacji

770-94-00

72.

Ordynator  OIT

770-94-50

73.

Pokój lekarski   OIT

770-94-51

74.

Pielęgniarka oddziałowa OIT

770-94-52

75.

Dyżurka pielęgniarek    OIT

770-94-53

76.

Ordynator oddziału neurologii

770-94-60

77.

Pokój lekarski neurologii

770-94-61

78.

Dyżurka pielęgniarek neurologii

770-94-62

79.

EEG

770-94-68

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl