Dane adresowe

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.

05-800 Pruszków ul. Warsztatowa 1

Sekretariat: tel.: (022) 770 94 99, fax: (022) 770 94 80

e-mail: sekretariat@szpk.pl

KRS: 0000518417, NIP: 534-249-82-30, Regon: 010648673

Nr księgi rejestrowej 000000009139

Kapitał zakładowy wynosi: 3.000.000 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

 

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl