Izba Przyjęć

IZBA PRZYJĘĆ

Telefon (0-22) 7709 323 lub (0-22) 7709 444

Przyjęcie do szpitala odbywa się na podstawie skierowania od:

• Lekarza POZ

• Lekarza Specjalisty

• Lekarza Pogotowia Ratunkowego

• Ratownika Medycznego

• Lekarza Nocnej Pomocy Lekarskiej

• Lekarza Prywatnej Praktyki Lekarskiej

• Bez skierowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia

Zgłaszają się do Izby Przyjęć należy posiadać:

• Skierowanie do szpitala 

• Dokument tożsamości  

• Dowód ubezpieczenia 

• Karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia 

• Wyniki badań diagnostycznych 

• Listę przyjmowanych leków Pacjenci do szpitala przyjmowani są w trybie planowym oraz w trybie nagłym. 

• W trybie planowym przyjmowani są pacjenci nie wymagający pilnego przyjęcia do szpitala. Powinni oni przynieść ze sobą w/w dokumenty. Po zbadaniu przez lekarza Izby Przyjęć mają wyznaczany dzień i godzinę przyjęcia. 

• W trybie nagłym przyjmowani są pacjenci w stanie zagrożenia życia lub znacznego pogorszenia stanu zdrowia; w takim przypadku dowód ubezpieczenia należy przedstawić niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od pierwszego dnia pobytu, zaś pozostałe w/w dokumenty należy dostarczyć jak najszybciej. 

Pacjenci nieubezpieczeni pokrywają koszty leczenia we własnym zakresie. 

Przy przyjęciu do Szpitala wskazane jest posiadanie piżamy/koszuli nocnej, szlafroka, obuwia domowego/kapci oraz przyborów toaletowych. Istnieje możliwość pozostawienia i zabezpieczenia ubrania i rzeczy wartościowych w magazynie i depozycie.

Szpital nie odpowiada za pieniądze i przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu i pozostawiane na sali przez pacjenta

W ramach Szpitalnej Izby Przyjęć działa całodobowo Ambulatorium Chirurgiczne.

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl