Telefony do pracowni

Telefony do pracowni

Pracownia Rentgenodiagnostyki     - pokój lekarski

770 93 30

Pracownia Rentgenodiagnostyki     - pracownia

770 93 31

Pracownia Ultrasonografii

770 93 32

Pracownia Endoskopii i Bronchoskopii

770 93 61

Pracownia Echokardiografii i Echokardiografii przezprzełykowej i Spirometrii

770 94 05

Pracownia Badań Wysiłkowych, Badań Holtera i EKG

770 94 06

Pracownia Histopatologii i Patomorfologii

770 93 44

Pracownia Tomografii Komputerowej

770 93 34

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl