Lista pracowni

Pracownie diagnostyczne:


  1 Pracownia Rentgenodiagnostyki                                    

  2 Pracownia  Diagnostyki  Laboratoryjnej                        

  3 Pracownia  Ultrasonografii                                   

  4 Pracownia   Endoskopii                                        

  5 Pracownia   Bronchoskopii                                   

  6 Pracownia   Spirometrii                                        

  7 Pracownia   Badań Wysiłkowych                                   

  8 Pracownia   Badań Holtera  EKG  i RR                         

  9 Pracownia   EKG                                                  

10 Pracownia Echokardiografii i Echokardiografii przezprzełykowej      

11 Pracownia Histopatologii i Patomorfologii

12 Pracownia Tomografii Komputerowej

Cenniki badań płatnych pracowni diagnostycznych

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl