Informacje o poradni

Poradnia diabetologiczna

- porady z diagnostyką pracownianą

- porady konsultacyjne

- porady edukacyjne

- porady dietetyczne

- komputerowy monitoring jakości leczenia 

- współpraca ze specjalistami    

- zaplecze szpitalne

-  wykłady dla chorych dotyczące cukrzycy

i jej powikłań, diety, wysiłku fizycznego,

prewencja cukrzycy, prowadzone przez lekarza

z tytułem naukowym

 

Poradnia gastrologiczna

- konsultacje w oparciu o wykonane  

  wstępne badania w rejonie   

- diagnostyka górnego odcinka przewodu  

  pokarmowego(gastrodudenofiberskopia),

- z pobraniem wycinków do badania

  histopatologicznego, wykonania testu na obecność   

  Helicobacter pylori

- diagnostyka dolnego odcinka przewodu

  pokarmowego (rektoskopia, sigmoidoskopia)

- opieka nad pacjentami z  przewlekłymi

  chorobami przewodu pokarmowego

  zaplecze szpitalne

 

 

Poradnia ginekologiczno – położnicza

- kompleksowa opieka nad kobietami    

w ciąży i połogu

- opieka ginekologiczna, profilaktyka

- leczenie hormonalne,

- badania cytologiczne,

cytohormonalne

 

 

Poradnia otolaryngologiczna

- leczenie dzieci i dorosłych

- badania przedmiotowe: uszu, nosa, gardła

- wymazy, bad. laboratoryjne, posiewy, Rtg

- badania lekarskie kandydatów na prawo jazdy

- medycyna pracy(badania wstępne, okresowe i kontrolne)  

 

Poradnia nefrologiczna

- leczenie pacjentów z niewydolnością nerek

- leczenie pacjentów w okresie predializacyjnym

- leczenie pacjentów ze schyłkową niewydolnością

  nerek zakwalifikowanych do nerkozastępczego 

  (dializ) z możliwością leczenia w Ośrodku       

  Sztucznej Nerki

 

Poradnia neurologiczna

-badania przedmiotowe: młodzież i dorośli   

-profilaktyczna ocena stanu zdrowia pracowników

-leczenie zaburzeń krążenia mózgowego, chorób kręgosłupa

-badania lekarskie kandydatów na prawo jazdy

 

Poradnia pulmonologiczna   

- badania młodzieży i dorosłych     

- badania specjalistyczne( spirometria,

  gazometria, bronchoskopia)

- badania laboratoryjne, Rtg, tlenoterapia

- profilaktyka i leczenie chorób płuc       

 

Poradnia okulistyczna 

- leczenie dzieci i dorosłych                       

- badanie ostrości wzroku            

- dobór szkieł

- badanie dna oka

- jaskra-leczenie

- kwalifikacje do zabiegów  operacyjnych

- badania lekarskie kandydatów na prawo jazdy

- medycyna pracy (badania wstępne, 

okresowe i kontrolne 

 

Poradnia urologiczna

- diagnostyka i leczenie chorób układu  moczowo-płciowego

- badania laboratoryjne m.in. PSA     

- badania USG

- cewnikowania, zabiegi

urologiczne

- diagnostyka Rtg

- leczenie hormonalne

- zaplecze szpitalne

- badanie uroflometryczne

 

 

Poradnia chirurgii ogólnej    

- konsultacje chirurgiczne  

- konsultacje onkologiczne

- zabezpieczenie ostrych przypadków

- leczenie stopy cukrzycowej

-leczenie zakrzepicy żylnej

- leczenie owrzodzeń żylakowych                

- szycie i leczenie ran

- Leczenie oparzeń

- Diagnostyka:

     USG, Rtg, badnia laboratoryjne

     tomografia komputerowa, bad.  

     Dopplerowskie

- zaplecze szpitalne

 

Poradnia chirurgi urazowo-ortopeycznej 

- konsultacje ortopedyczne

- iniekcje  dostawowe

- zabiegi rehabilitacyjne

- blokady bólowe stawów

- drobne zabiegi ortopedyczne   

  po kwalifikacjach operacyjnych

- artroskopie stawów kolanowych

- opatrunki gipsowe

- zespoły uciskowe nerwów obwodowych

- chirurgia ręki, nabyte wady stóp

- operacje korekcyjne i naprawcze w obrębie   

  narządów ruchu

- zaplecze szpitalne

 

 

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl