Telefony do oddziałów

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Z SALĄ INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ - ordynator lek. Elżbieta Komorowska

Telefony: 

-(0-22) 770-94-07 - sekretariat

-(0-22) 770-94-01 - ordynator oddziału

-(0-22) 770-94-02 - gabinet lekarski

-(0-22) 770-94-04 - dyżurka pielęgniarek

-(0-22) 770-93-33 - Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej (sala "R")

ODDZIAŁ I WEWNĘTRZNY – ordynator lek. Łukasz Olendrzyński

Telefony: 

-(0-22) 770-93-75 - sekretariat

-(0-22) 770-93-70 - ordynator oddziału

-(0-22) 770-93-71 – gabinet lekarski

-(0-22) 770-93-73 – dyżurka pielęgniarek

ODDZIAŁ II WEWNĘTRZNY – ordynator lek. Ewa Gruza-Maciejewicz

Telefony:

-(0-22) 770-93-95 - sekretariat

-(0-22) 770-93-90 - ordynator oddziału

-(0-22) 770-93-91 – gabinet lekarski

-(0-22) 770-93-93 – dyżurka pielęgniarek

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODZIAŁEM ORTOPEDYCZNYM – ordynator dr n. med. Bogdan Ostrowski

Telefony:

-(0-22) 770-94-24 - sekretariat 

-(0-22) 770-94-20 - ordynator oddziału

-(0-22) 770-94-22 – gabinet lekarski

-(0-22) 770-94-25 – dyżurka pielęgniarek

ODDZIAŁ UROLOGII – kierownik oddziału dr n. med. Andrzej Stokłosa

Telefony:

-(0-22) 770-94-24 - sekretariat

-(0-22) 770-94-21 - ordynator oddziału

-(0-22) 770-94-23 – gabinet lekarski

-(0-22) 770-94-25 – dyżurka pielęgniarek

ODDZIAŁ NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM – ordynator dr n. med. Przemysław Richter

Telefony:

-(0-22) 770-94-60 - sekretariat

-(0-22) 770-94-60 - ordynator oddziału

-(0-22) 770-94-61 – gabinet lekarski

-(0-22) 770-94-62 – dyżurka pielęgniarek

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII – ordynator lek. Ewa Miłkowska

Telefony:

-(0-22) 770-94-27 - sekretariat

-(0-22) 770-94-50 - ordynator oddziału

-(0-22) 770-94-51 – gabinet lekarski

-(0-22) 770-94-53 – dyżurka pielęgniarek

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl