Lista oddziałów

Oddziały / Komórki Organizacyjne Szpitala

1. Izba Przyjęć - parter

2. Oddział chorób wewnętrznych – I Piętro(I wewnętrzny), II Piętro(II wewnętrzny)                             

3. Oddział diabetologiczny – I Piętro                                              

4. Oddział gastroenterologiczny – I Piętro                                                                         

5. Oddział kardiologiczny - Parter                                      

6. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego - Parter

7. Oddział intensywnej terapii – III Piętro                               

8. Oddział rehabilitacji kardiologicznej - Parter                                                                   

9. Oddział chirurgiczny ogólny  

z pododdziałem ortopedyczno-urazowym – II Piętro                             

10. Oddział urologiczny – II Piętro                                                               

11. Oddział neurologiczny – III Piętro

12.Oddział udarowy – III Piętro

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl