Aktualności

11/10/2013

List z Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie

09/07/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE –OGLOSZENIE PRASOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE MOZNA ZNALEŹĆ  TUTAJ

09/07/2013

Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe na Naklejki kogeneracja i termomodrrnizaja tutaj

 

Zapytanie ofertowe na Plakietki kogeneracja i termomodrrnizaja tutaj

 

Zapytanie ofertowe Tablice Pamiatkowe Kogeneracja tutaj

 

Zapytanie ofertowe Tablice Pamiatkowe termomodernizacja tutaj

 

 

 

Proszę o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego do dnia 16 Lipca 2013

 

- w wersji papierowerj do Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Reoflera w Pruszkowie SPZOZ, ul. Warsztatowa 1

 

- faxem - tel. : 022 - 770 - 93 - 09

 

- e-mailem - skan wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego formularza ofertowego przesłać na adres : zaopatrzenie@szpk.pl

24/09/2012

Termomodernizacja

 

 

 

 

Termomodernizacja


W dn 31.08 2012 została podpisana umowa pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych  a Szpitalem Kolejowym w Pruszkowie  na dofinansowanie zadania realizowanego zgodnie z Priorytetem IV działanie 4,3  „ Termomodernizacja Szpitala   Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania „

 

W ramach projektu zostanie wykonana instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej  oraz wymieniona instalacja centralnego ogrzewania . Całkowita wartość projektu 3 678 785 zł Dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej wyniesie  70% kosztów kwalifikowanych inwestycji . Pozostałe koszty zostaną pokryte w 27% z budżetu Województwa Mazowieckiego i ze środków własnych Szpitala. 

 

Inwestycja jest kontynuacją zadania

„ Wdrożenie  rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego działania . „

 

Obie inwestycje po uruchomieniu spowodują ok 30% oszczędność  energii zużywanej dotychczas przez szpital  a co za tym idzie będą przyjazne dla środowiska  . W konsekwencji spowodują także oszczędności finansowe  dla szpitala

 

 

 

  

10/05/2017

    Szpital Kolejowy
 im. dr med. Włodzimierza Roeflera
 w Pruszkowie Sp. z o. o.    
                                                                                      

Informacja o planowanym połączeniu - udostępnienie Planu Połączenia Spółek
Czytaj Więcej

30/06/2017

Informacja w sprawie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę
Informacja

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl