Aktualności

11/06/2015

Informatyzacja Szpitala Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. zakończona


Informatyzacja Szpitala Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. zakończona

Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. zakończył realizację projektu polegającego na wdrożeniu najnowocześniejszych technologii ICT, umożliwiających automatyzację szeregu procesów realizowanych w szpitalu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie". Informatyzacja objęła m.in. kompleksowe wdrożenie systemu wspomagającego działanie części medycznej, systemu wspomagającego działanie części administracyjno-zarządczej, wdrożenie rozwiązań wspomagających zarządzanie infrastrukturą – budynkiem, modernizację infrastruktury serwerowej, rozwój i modernizację infrastruktury sieciowej, zakup sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, umożliwiającego pracę przy łóżku pacjenta, a także dwa punkty dostępu do informacji (PIAP), zlokalizowane poza siedzibą Szpitala.

Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowanie Szpitala w perspektywie długofalowego rozwoju, poprzez działania zmierzające do maksymalizacji w zakresie ucyfrowienia, a przez to przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu i wzmocnienie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Projekt obejmuje wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, automatyzujących funkcjonowanie jednostki. Pozwoli to na usprawnienie działania i zarządzania informacją i całym podmiotem, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności jego działania. Ponadto, wdrożone przedsięwzięcie umożliwi spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Efektem wdrożenia projektu będzie rozwój informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia poprzez upowszechnienie korzystania z rozwiązań informatycznych, a przez to - wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu, potencjału Szpitala, umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych itp. Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem Szpitala Kolejowego w Pruszkowie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, zakończonym z sukcesem.

Ww. inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

 

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. ponad 4,5 mln zł. Dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego wynosi ponad 750 tys zł, pozostałe środki pochodzą od Beneficjenta. Cała inwestycja to przedsięwzięcie o wartości ponad 5,3 mln złotych.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

27/05/2015

27.05.2015 r. Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

 

 

 

Wszystkim Diagnostom Laboratoryjnym z okazji ich święta składamy

najszczersze wyrazy szacunku dla ich pracy.
Życzymy satysfakcji zawodowej oraz kolejnych trafnych diagnoz!

Zarząd i Dyrekcja
Szpitala Kolejowego
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie Sp. z o.o.

13/05/2015

12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

W dniu 11 maja 2015 r. w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarki i Położnej w teatrze muzycznym ROMA odbyła się uroczystość

wręczenia odznaczeń resortowych i samorządowych wyróżnionym
pielęgniarkom i położnym.

Wśród wyróżnionych byli również nasi pracownicy:

  • Pani Teresa Szymczukiewicz została wyróżniona odznaką honorową

    „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

  • Pani Wiesława Szwech – otrzymała Dyplom uznania Marszałka

    Województwa Mazowieckiego z okazji Międzynarodowego

    Dnia Pielęgniarki z podziękowaniami za pełną poświęcenia

    pracę na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiegoZarząd i Dyrekcja

Szpitala Kolejowego

im. dr med. Włodzimierza Roeflera

w Pruszkowie Sp. z o.o.

11/05/2015

Dzień Pielęgniarki i Położnej 2015

 


Drogie Panie Pielęgniarki Drodzy Panowie Pielęgniarze

z okazji przypadającego na dzień 12 maja Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek składamy wszystkim wykonującym ten trudny i wymagający zawód najszczersze podziękowania i wyrazy największego szacunku. Życzmy Wam wiele sił i zdrowia, spełnienia w życiu zawodowym oraz prywatnym.
Zarząd i Dyrekcja

Szpitala Kolejowego

im. dr med. Włodzimierza Roeflera

w Pruszkowie Sp. z o.o.

10/05/2017

    Szpital Kolejowy
 im. dr med. Włodzimierza Roeflera
 w Pruszkowie Sp. z o. o.    
                                                                                      

Informacja o planowanym połączeniu - udostępnienie Planu Połączenia Spółek
Czytaj Więcej

30/06/2017

Informacja w sprawie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę
Informacja

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl