Aktualności

28/06/2016

Oferty pracy

Szanowni Państwo,
informujemy, że na stronie internetowej Szpitala Kolejowego dostępne są aktualne oferty pracy.


Oferty dostępne są pod linkiem: Praca

lub w zakładce "Praca".28/04/2016

Cennik

Szanowni Państwo,
informujemy, że na stronie internetowej dostępny jest aktualny cennik obowiązujący w Szpitalu Kolejowym.

 

Dostępny jest on pod linkiem: Cennik
lub w zakładce 'Dla Pacjentów' pod hasłem 'Cennik'.

17/12/2015

17 grudnia w „Rzeczpospolitej" ukazał się ranking „Bezpieczny Szpital 2015", który prezentuje najlepsze szpitale z całego kraju.


Zestawienie powstało na podstawie ankiety wysyłanej do szpitali przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Zawiera ona pytania m.in. o infrastrukturę szpitalną, jakość opieki, warunki wpływające na komfort pobytu w szpitalu, zdarzenia niepożądane (np. zakażenia), certyfikaty i sytuację finansową. Odpowiedzi weryfikowano m.in. przez zawarte w ankiecie pytania sprawdzające oraz wiedzę ekspertów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia koordynujące powstawanie rankingu.

Ranking cieszy się dużą popularnością i uznaniem nie tylko w środowisku lekarskim, ale także wśród pacjentów.

Za merytoryczną stronę rankingu (to już 12. edycja) odpowiada Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Organizatorem jest firma doradcza IDEA Trade, a partnerem medialnym „Rzeczpospolita".


11/06/2015

Informatyzacja Szpitala Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. zakończona


Informatyzacja Szpitala Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. zakończona

Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. zakończył realizację projektu polegającego na wdrożeniu najnowocześniejszych technologii ICT, umożliwiających automatyzację szeregu procesów realizowanych w szpitalu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie". Informatyzacja objęła m.in. kompleksowe wdrożenie systemu wspomagającego działanie części medycznej, systemu wspomagającego działanie części administracyjno-zarządczej, wdrożenie rozwiązań wspomagających zarządzanie infrastrukturą – budynkiem, modernizację infrastruktury serwerowej, rozwój i modernizację infrastruktury sieciowej, zakup sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, umożliwiającego pracę przy łóżku pacjenta, a także dwa punkty dostępu do informacji (PIAP), zlokalizowane poza siedzibą Szpitala.

Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowanie Szpitala w perspektywie długofalowego rozwoju, poprzez działania zmierzające do maksymalizacji w zakresie ucyfrowienia, a przez to przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu i wzmocnienie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Projekt obejmuje wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, automatyzujących funkcjonowanie jednostki. Pozwoli to na usprawnienie działania i zarządzania informacją i całym podmiotem, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności jego działania. Ponadto, wdrożone przedsięwzięcie umożliwi spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Efektem wdrożenia projektu będzie rozwój informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia poprzez upowszechnienie korzystania z rozwiązań informatycznych, a przez to - wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu, potencjału Szpitala, umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych itp. Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem Szpitala Kolejowego w Pruszkowie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, zakończonym z sukcesem.

Ww. inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

 

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. ponad 4,5 mln zł. Dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckiego wynosi ponad 750 tys zł, pozostałe środki pochodzą od Beneficjenta. Cała inwestycja to przedsięwzięcie o wartości ponad 5,3 mln złotych.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

10/05/2017

    Szpital Kolejowy
 im. dr med. Włodzimierza Roeflera
 w Pruszkowie Sp. z o. o.    
                                                                                      

Informacja o planowanym połączeniu - udostępnienie Planu Połączenia Spółek
Czytaj Więcej

30/06/2017

Informacja w sprawie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę
Informacja

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl