Aktualności

15/05/2017

Lista poparcia o włączenie szpitala do tzw. "Sieci Szpitali"

 

    Szpital Kolejowy
 im. dr med. Włodzimierza Roeflera
 w Pruszkowie Sp. z o. o.    
                                                                                      Dołącz do akcji i wpisz się na 

listę osób popierających inicjatywę wpisania Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w  Pruszkowie Sp. z o.o. do tzw. „sieci szpitali. Lista do Pobrania

Licznik podpisów:


Data: 02.06.2017                               ilość zebranych podpisów: 5500

16/05/2017

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w dniu 15 maja 2017 r. odbyła się uroczysta Gala zorganizowana przez Warszawska Okręgową Izbę  Pielęgniarek
i Położnych, na której pielęgniarki zostały uhonorowane odznaczeniami, dyplomami
i nagrodami. Na Gali obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego, Samorządów lokalnych, Samorządu Pielęgniarskiego,  Związków Zawodowych, Dyrektorzy i Prezesi  Szpitali i Poradni.

 

Za wieloletnia pracę i zaangażowanie zostały wyróżnione pielęgniarki  naszego Szpitala:

Pani Marianna Zakrzewska

Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”

Pani Maria Cieplińska

Nagroda Marszałka Województwa  Mazowieckiego

Liliana Baranowska

Joanna Łukasiak

Mirosława Wyszomirska

Nagroda Zarządu Szpitala

Wszystkim pielęgniarkom Szpitala Kolejowego i nagrodzonym Paniom serdecznie dziękujemy za wieloletnia pracę i zaangażowanie dla dobra pacjenta.

 

                                                                                                                                             Zarząd Szpitala

Kierownik ds. Pielęgniarstwa

 


fotorelacja:

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
Tekst alternatywny Tekst alternatywny


12/05/2017

Życzenia


Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
chcielibyśmy przekazać wszystkim Paniom Pielęgniarkom, Panom Pielęgniarzom 
i Paniom Położnym wyrazy najwyższego uznania za wykonywanie niełatwej pracy,
wymagającej poświęcenia i odpowiedzialności.
Niech Wasza praca na rzecz chorych budzi w Was dumę i satysfakcję ,
a uśmiech i wdzięczność pacjentów towarzyszy Wam w Waszej trudnej pracy.

Życzymy Państwu dużo optymizmu i wytrwałości w pokonywaniu trudów dnia codziennego,
oraz satysfakcji z wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej.                                                             Zarząd
                                                             Szpitala Kolejowego
                                                             im. dr med. Włodzimierza Roeflera
                                                             w Pruszkowie  Sp. z o.o.

14/03/2017

Zaproszenie

10/05/2017

    Szpital Kolejowy
 im. dr med. Włodzimierza Roeflera
 w Pruszkowie Sp. z o. o.    
                                                                                      

Informacja o planowanym połączeniu - udostępnienie Planu Połączenia Spółek
Czytaj Więcej

30/06/2017

Informacja w sprawie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę
Informacja

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl