Aktualności

24/09/2012

Termomodernizacja

 

 

 

 

Termomodernizacja


W dn 31.08 2012 została podpisana umowa pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych  a Szpitalem Kolejowym w Pruszkowie  na dofinansowanie zadania realizowanego zgodnie z Priorytetem IV działanie 4,3  „ Termomodernizacja Szpitala   Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania „

 

W ramach projektu zostanie wykonana instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej  oraz wymieniona instalacja centralnego ogrzewania . Całkowita wartość projektu 3 678 785 zł Dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej wyniesie  70% kosztów kwalifikowanych inwestycji . Pozostałe koszty zostaną pokryte w 27% z budżetu Województwa Mazowieckiego i ze środków własnych Szpitala. 

 

Inwestycja jest kontynuacją zadania

„ Wdrożenie  rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego działania . „

 

Obie inwestycje po uruchomieniu spowodują ok 30% oszczędność  energii zużywanej dotychczas przez szpital  a co za tym idzie będą przyjazne dla środowiska  . W konsekwencji spowodują także oszczędności finansowe  dla szpitala

 

 

 

  

21/09/2012

Opis Konferencji pt. Komercializacja podmiotw leczniczych. Kiedy ? Dlaczego ?

W dn. 20.09.2012  w Sali konferencyjnej  MDK w Pruszkowie odbyła się konferencja

 pt.” Komercjalizacja podmiotów leczniczych.  Kiedy? Dlaczego?”

 Współorganizatorami konferencji byli :

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej –oddział warszawski

Akademia Leona Koźmińskiego

Szpital Kolejowy w Pruszkowie

W trakcie konferencji poruszano tematy dotyczące dotychczasowych przekształceń  podmiotów leczniczych w spółki prawa handlowego oraz planowanych w najbliższej przyszłości  komercjalizacji  , w trybie” Ustawy o działalności leczniczej „‘

Uczestnicy panelu dyskusyjnego dzielili się swoimi doświadczeniami  i uwagami dotyczącymi  procesu przekształceń . Przedstawiano  różne  koncepcje  tych działań na przykładzie województwa pomorskiego ,śląskiego i mazowieckiego . Równie ciekawie zaprezentowano wyniki i efekty komercjalizacji szpitali powiatowych w Polsce  

Uczestniczyli w konferencji  dyrektorzy podmiotów leczniczych z całej Polski ,w znacznej większości byli to jednak dyrektorzy szpitali  mazowieckich. Licznie reprezentowani byli także przedstawiciele samorządów wojewódzkich i lokalnych

Gośćmi konferencji byli :

Dyr. Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego 

-P Monika Sokulska

z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia  p. Krzysztof Romanowski

z-cz dyr. Wydziału Zdrowia  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego p. Elżbieta  Nawrocka

wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej  Konstanty Radziwiłł

Starosta powiatu pruszkowskiego p. Elżbieta Smolińska

Uczestnicy paneli dyskusyjnych

P. dr, Andrzej Kuśmierz –Akademia Leona Koźmińskiego

p. Jolanta Sobierańska –Gręda dyrektor Departamentu Zdrowia  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

p. Dariusz Kostrzewa dyrektor Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku

P.Krzysztof Żaczek  dyrektor Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach

p. Monika Sokulska – dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego  i Inwestycji  Urzędu Marszałkowskiego województwaMazowieckiego

p. Teresa Bogiel prezes spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski

 p. Krzysztof Rymuza  dyrektor Szpitala kolejowego w Pruszkowie

Konferencję patronatem honorowym objął:

 P. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

 i rektor Akademii Leona koźmińskiego  P.Prof. Witold Bielecki

20/09/2012

Przewodnik - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Na wniosek Pani Ewy Łagońskiej Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

pisma do pobrania :

przewodnik

oraz

pismoPA

10/09/2012

Konferencja pt. Komercializacja podmiotw leczniczych. Kiedy ? Dlaczego ?

 Link do rejestracji na konferencje

http://jotformpro.com/form/22501597181957

 

 

10/05/2017

    Szpital Kolejowy
 im. dr med. Włodzimierza Roeflera
 w Pruszkowie Sp. z o. o.    
                                                                                      

Informacja o planowanym połączeniu - udostępnienie Planu Połączenia Spółek
Czytaj Więcej

30/06/2017

Informacja w sprawie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę
Informacja

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl