Aktualności

21/09/2012

Opis Konferencji pt. Komercializacja podmiotw leczniczych. Kiedy ? Dlaczego ?

W dn. 20.09.2012  w Sali konferencyjnej  MDK w Pruszkowie odbyła się konferencja

 pt.” Komercjalizacja podmiotów leczniczych.  Kiedy? Dlaczego?”

 Współorganizatorami konferencji byli :

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej –oddział warszawski

Akademia Leona Koźmińskiego

Szpital Kolejowy w Pruszkowie

W trakcie konferencji poruszano tematy dotyczące dotychczasowych przekształceń  podmiotów leczniczych w spółki prawa handlowego oraz planowanych w najbliższej przyszłości  komercjalizacji  , w trybie” Ustawy o działalności leczniczej „‘

Uczestnicy panelu dyskusyjnego dzielili się swoimi doświadczeniami  i uwagami dotyczącymi  procesu przekształceń . Przedstawiano  różne  koncepcje  tych działań na przykładzie województwa pomorskiego ,śląskiego i mazowieckiego . Równie ciekawie zaprezentowano wyniki i efekty komercjalizacji szpitali powiatowych w Polsce  

Uczestniczyli w konferencji  dyrektorzy podmiotów leczniczych z całej Polski ,w znacznej większości byli to jednak dyrektorzy szpitali  mazowieckich. Licznie reprezentowani byli także przedstawiciele samorządów wojewódzkich i lokalnych

Gośćmi konferencji byli :

Dyr. Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego 

-P Monika Sokulska

z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia  p. Krzysztof Romanowski

z-cz dyr. Wydziału Zdrowia  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego p. Elżbieta  Nawrocka

wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej  Konstanty Radziwiłł

Starosta powiatu pruszkowskiego p. Elżbieta Smolińska

Uczestnicy paneli dyskusyjnych

P. dr, Andrzej Kuśmierz –Akademia Leona Koźmińskiego

p. Jolanta Sobierańska –Gręda dyrektor Departamentu Zdrowia  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

p. Dariusz Kostrzewa dyrektor Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku

P.Krzysztof Żaczek  dyrektor Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach

p. Monika Sokulska – dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego  i Inwestycji  Urzędu Marszałkowskiego województwaMazowieckiego

p. Teresa Bogiel prezes spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski

 p. Krzysztof Rymuza  dyrektor Szpitala kolejowego w Pruszkowie

Konferencję patronatem honorowym objął:

 P. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

 i rektor Akademii Leona koźmińskiego  P.Prof. Witold Bielecki

20/09/2012

Przewodnik - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Na wniosek Pani Ewy Łagońskiej Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

pisma do pobrania :

przewodnik

oraz

pismoPA

10/09/2012

Konferencja pt. Komercializacja podmiotw leczniczych. Kiedy ? Dlaczego ?

 Link do rejestracji na konferencje

http://jotformpro.com/form/22501597181957

 

 

15/03/2012

SZPITAL W PRUSZKOWIE Z EKOLOGICZNĄ ENERGIĄ

 

 

 

 

informacja prasowa

15 marca 2012 r.

SZPITAL W PRUSZKOWIE Z EKOLOGICZNĄ ENERGIĄ

 

 

Szpital Kolejowy w Pruszkowie będzie w pełni samodzielny pod względem zaopatrzenia w energię elektryczną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Może to oznaczać dla placówki oszczędności na poziomie nawet 300 tys. zł rocznie. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 3,9 mln zł szpital będzie mógł taniej i ekologiczniej wytwarzać energię cieplną i prąd. Umowę na realizację takiego projektu podpisali Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz Dyrektor Szpitala lek. med. Krzysztof Rymuza.

 

Nowe rozwiązania pozwolą na pełniejsze korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Szpital od ok. 10 lat korzysta już z energii słonecznej dzięki kolektorom o powierzchni ok. 60 m, zainstalowanym na dachu oraz z pomp ciepła do ogrzewania części budynków. Dodatkowo, w okresach spadków temperatur wykorzystywany jest też piec zasilany olejem.

 

Dofinansowany z UE projekt dotyczy zastosowania pięciu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną. Ciepła woda z głębi ziemi będzie ogrzewać wszystkie budynki szpitala.

 

Aby zabezpieczyć optymalne ogrzewanie, przebudowie ulegnie również kotłownia, w której zainstalowany będzie agregat kogenereracyjny zasilany gazem. Pozwoli to stosować produkcję skojarzoną – kogenerację, czyli wytwarzać energię elektryczną i energię cieplną. Takie zmiany przyniosą korzyści zarówno dla środowiska (ograniczenie emisji spalin z kotła olejowego oraz emisji dwutlenku węgla ), jak i dla budżetu szpitala – system ten pozwoli ograniczyć koszty dostarczania prądu o ok. 300 tys. zł rocznie Dofinansowany projekt pozwoli szpitalowi na pełne zabezpieczenie potrzeb placówki na prąd i energię cieplną.

 

 

  

10/05/2017

    Szpital Kolejowy
 im. dr med. Włodzimierza Roeflera
 w Pruszkowie Sp. z o. o.    
                                                                                      

Informacja o planowanym połączeniu - udostępnienie Planu Połączenia Spółek
Czytaj Więcej

30/06/2017

Informacja w sprawie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę
Informacja

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl