Przetargi

19/01/2017

Konkurs ofert na sprawowanie opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę anestezjologa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Projekt umowy cywilnoprawnej

16/01/2017

Dzierżawa budynku Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie o łącznej powierzchni 120 m2 w celu prowadzenia apteki ogólnodostępnej - Sprawa nr 1/17/D

Ogłoszenie - 16.01.2017 r.

Szczegółowe Warunki Przetargu - 16.01.2017 r.

Umowa - 16.01.2017 r.

Formularz ofertowy - 16.01.2017 r.

Unieważnienie przetargu - 02.02.2017 r.

19/12/2016

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Pracowni Rentgenodiagnostyki i w Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Projekt umowy cywilnoprawnej

Zawiadomienie o wyborze oferty

15/12/2016

Konkurs ofert na sprawowanie opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę anestezjologa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o. o.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Projekt umowy cywilnoprawnej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl