Telefony do szpitala

Wykaz Telefonów do Szpitala obowiązujący od 25.10.2010

L.p.

Abonent

Numer

1.

Sekretariat Dyrektora

770-94-99

2.

Z-ca Dyrektora d/s admin.-gospodarczych

770-94-96

3.

Sekretariat Dyrektora fax

770-94-80

4.

Główny Księgowy

770-93-03

5.

Księgowość

770-93-04

6.

Ref. ruchu chorych

770-93-05

7.

Kadry

770-93-06

8.

Referat d/s obronnych

770-93-07

9.

Zamówienia publiczne

770-93-08

10.

Zaopatrzenie, magazyn

770-93-09

11.

Informatycy

770-93-10

12.

Obsługa techniczna

770-93-11

13.

Portiernia szpitala

770-93-12

14.

Portiernia parkingu strzeżonego

770-93-13

15.

Bufet

770-93-15

16.

Kierownik ds. pielęgniarstwa

770-93-20

17.

Izba przyjęć

770-94-44

18.

Izba przyjęć-gabinet lekarski 1

770-93-21

19.

Izba przyjęć-gabinet lekarski 2

770-93-22

20.

Izba przyjęć

770-93-23

21.

RTG- pokój lekarski

770-93-30

22.

RTG- pracownia

770-93-31

23.

USG

770-93-32

24.

Pracownia TK

770-93-34

25.

fax TK

770-93-37

26.

Histopatologia

770-93-35

27.

Prosektorium

770-93-36

28.

Kierownik laboratorium

770-93-40

29.

Laboratorium

770-93-41

30.

Laboratorium

770-93-42

31.

Serologia

770-93-43

32.

Bakteriologia

770-93-44

33.

Rejestracja poradni  specjalist.

770-93-50

34.

Poradnia kardiol.,urol.,chirurgiczna

770-93-51

35.

Poradnia okulistyczna, pulmonologiczna

770-93-52

36.

Gabinet zabiegowy poradni specjal.

770-93-53

37.

Poradnia ginekologiczna

770-93-54

38.

Poradnia diabetologiczna

770-93-55

39.

Gabinet urologiczny,kardiolog.,gastrol.

770-93-56

40.

Apteka

770-93-60

41.

Endoskopia

770-93-61

42.

Pokój pobrań

770-93-62

43.

Gab. stomatologiczny

770-93-63

44.

Rejestracja NZOZ

770-93-64

45.

Pielęgniarka epidem.,koordyn.żywienia

770-93-65

46.

Ośrodek Rehabilitacji

770-93-66

47.

Stacja dializ

770-93-67

48.

Ordynator oddziału wewnętrznego I

770-93-70

49.

Pokój lekarski   W-I

770-93-71

50.

Pielęgniarka oddziałowa   W-I

770-93-72

51.

Dyżurka pielęgniarek  W-I

770-93-73

52.

Lekarz dyżurny 1 W-I

770-93-74

53.

Sekretariat  W-I

770-93-75

54.

Ordynator oddziału wewnętrznego II

770-93-90

55.

Pokój lekarski W-II

770-93-91

56.

Pielęgniarka oddziałowa W-II

770-93-92

57.

Dyżurka pielęgniarek W-II

770-93-93

58.

Kuchenka oddziałowa w  W-II

770-93-94

59.

Sekretariat W-II, gabinet zabiegowy

770-93-95

60.

Sala "R"  w oddz.  kardiologii

770-93-33

61.

Ordynator oddziału kardiologii

770-94-01

62.

Pokój lekarski oddziału kardiologii

770-94-02

63.

Pielęgniarka oddziałowa kardiologii

770-94-03

64.

Dyżurka pielęgniarek kardiologii

770-94-04

65.

Echo serca

770-94-05

66.

Próby wysiłkowe

770-94-06

67.

Sekretariat oddz.  kardiologii

770-94-07

68.

Ordynator oddziału chirurgii

770-94-20

69.

Ordynator oddziału urologii

770-94-21

70.

Pokój lekarski oddz. chirurgii

770-94-22

71.

Pokój lekarski oddz. urologii

770-94-23

72.

Pielęgniarka oddziałowa chirurgii i urologii

770-94-24

73.

Dyżurka pielęgniarek chirurgii i urologii

770-94-25

74.

Sala opatrunkowa oddziału chirurgii

770-94-26

75.

Sekretariat chirurgii i urologii

770-94-27

76.

Dyżurka pielęgniarek  bloku operacyjnego

770-94-40

77.

Blok operacyjny

770-94-41

78.

OIT-Numer wezwań do resuscytacji

770-94-00

79.

Ordynator  OIT

770-94-50

80.

Pokój lekarski   OIT

770-94-51

81.

Pielęgniarka oddziałowa OIT

770-94-52

82.

Dyżurka pielęgniarek    OIT

770-94-53

83.

Ordynator oddziału neurologii

770-94-60

84.

Pokój lekarski neurologii

770-94-61

85.

Dyżurka pielęgniarek neurologii

770-94-62

86.

EEG

770-94-68

 

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl