Biuletyn Informacji Publicznej

      Zamówienia Publiczne
      O Szpitalu
      Status Prawny

Informacje Podstawowe

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. Warsztatowa 1.
Sekretariat: tel.: (022) 770 94 99, fax: (022) 770 94 80.
e-mail: sekretariat@szpk.pl.
KRS: 0000518417, NIP: 534-249-82-30, Regon: 010648673.
Nr księgi rejestrowej 000000009139.
Kapitał zakładowy wynosi: 3.000.000 zł.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
XIV Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa