Biuletyn Informacji Publicznej

      Zamówienia Publiczne
      O Szpitalu
      Status Prawny

Informacje Podstawowe

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.
05-510 Konstancin-Jeziorna ul. Wierzejewskiego 12.
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie
05-800 Pruszków ul. Warsztatowa 1.
Sekretariat: tel.: (022) 770 94 99, fax: (022) 770 94 80.
e-mail: sekretariat@szpk.pl.
NIP: 123-11-94-950, Regon: 142013120.
Nr księgi rejestrowej 000000025341.