Biuletyn Informacji Publicznej

      Zamówienia Publiczne
      O Szpitalu
      Status Prawny

O Szpitalu

Szpital Kolejowy stanowi zespół budynków usytuowanych przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie.
Szpital posiada 13 oddziałów łóżkowych o łącznej liczbie łóżek 217 na których hospitalizowano w 2009 roku 9263 pacjentów, natomiast w Poradniach Specjalistycznych przyjęto 32746 pacjentów.
W ciągu ostatnich 10 lat ilość oddziałów wzrosła z 4 do 13, a poradni z 6 do 16, a ilość przyjmowanych chorych uległa potrojeniu. W 1999 roku w szpitalu wdrożono nowoczesny system ogrzewania szpitala oparty o ciepło geotermalne i konwektory słoneczne. Pełne wdrożenie systemu obniży koszty ogrzewania o 75%.