Strona główna - skrót aktualności

MISJA SZPITALA Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie:

"Jesteśmy aby pomagać"

P O L I T Y K A J A K O Ś C I

Nadrzędnym celem Szpitala Kolejowego Sp. z o.o. w Pruszkowie jest ciągłe doskonalenie świadczeń zdrowotnych dostosowanych do oczekiwań pacjentów i ich rodzin. Politykę jakości realizujemy przez:

1. otoczenie pacjenta fachową i troskliwą opieką na najwyższym poziomie

2. dbałość o zapewnienie poprawnej realizacji zapisów Karty Praw Pacjenta

3. zagwarantowanie pacjentowi dostępu do pełnej i rzetelnej informacji

4. okresowe badanie satysfakcji pacjenta

5. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowej pracowników

6. stałe wdrażanie najnowszych rozwiązań diagnostyki i leczenia

7. systematyczne unowocześnianie sprzętu medycznego i infrastruktury technicznej

8. tworzenie silnej, stabilnej i nowoczesnej jednostki ochrony zdrowia

9. wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy...

Czytaj więcej

13/05/2015

12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

W dniu 11 maja 2015 r. w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarki i Położnej w teatrze muzycznym ROMA odbyła się uroczystość

wręczenia odznaczeń resortowych i samorządowych wyróżnionym
pielęgniarkom i położnym.

Wśród wyróżnionych byli również nasi pracownicy:

  • Pani Teresa Szymczukiewicz została wyróżniona odznaką honorową

    „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

  • Pani Wiesława Szwech – otrzymała Dyplom uznania Marszałka

    Województwa Mazowieckiego z okazji Międzynarodowego

    Dnia Pielęgniarki z podziękowaniami za pełną poświęcenia

    pracę na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiegoZarząd i Dyrekcja

Szpitala Kolejowego

im. dr med. Włodzimierza Roeflera

w Pruszkowie Sp. z o.o.

11/05/2015

Dzień Pielęgniarki i Położnej 2015

 


Drogie Panie Pielęgniarki Drodzy Panowie Pielęgniarze

z okazji przypadającego na dzień 12 maja Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek składamy wszystkim wykonującym ten trudny i wymagający zawód najszczersze podziękowania i wyrazy największego szacunku. Życzmy Wam wiele sił i zdrowia, spełnienia w życiu zawodowym oraz prywatnym.
Zarząd i Dyrekcja

Szpitala Kolejowego

im. dr med. Włodzimierza Roeflera

w Pruszkowie Sp. z o.o.