Strona główna - skrót aktualności

MISJA SZPITALA Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie:

"Jesteśmy aby pomagać"

P O L I T Y K A J A K O Ś C I

Nadrzędnym celem Szpitala Kolejowego SPZOZ w Pruszkowie jest ciągłe doskonalenie świadczeń zdrowotnych dostosowanych do oczekiwań pacjentów i ich rodzin. Politykę jakości realizujemy przez:

1. otoczenie pacjenta fachową i troskliwą opieką na najwyższym poziomie

2. dbałość o zapewnienie poprawnej realizacji zapisów Karty Praw Pacjenta

3. zagwarantowanie pacjentowi dostępu do pełnej i rzetelnej informacji

4. okresowe badanie satysfakcji pacjenta

5. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowej pracowników

6. stałe wdrażanie najnowszych rozwiązań diagnostyki i leczenia

7. systematyczne unowocześnianie sprzętu medycznego i infrastruktury technicznej

8. tworzenie silnej, stabilnej i nowoczesnej jednostki ochrony zdrowia

9. wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008

Czytaj więcej

12/05/2014

Dzień Pielęgniarki i Położnej 2014https://drive.google.com/folderview?id=0B7b446Ci-7-PTDZwb05xWWU2Z1E&usp=sharing

 

W dniu 12.05 maja 2014 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej.

W związku z tym odbyła się uroczysta Gala w Sali Kongresowej, w trakcie której wręczono zasłużonym pielęgniarkom nagrody i odznaczenia.

Wśród wyróżnionych były również nasze koleżanki:

Grażyna Górska-Mońka otrzymała medal za zasługi w ochronie zdrowia z rąk Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza.

Marianna Zakrzewska otrzymała  nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego

Elżbieta Sarnacka, Krystyna Pawłowska  otrzymały nagrodę Dyrektora Szpitala.

Po wręczeniu nagród i okolicznościowym poczęstunku odbył się koncert zespołu Perfekt.

 

 

 

Krzysztof Rymuza

Dyrektor Szpitala Kolejowego

w Pruszkowie

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl