Strona główna - skrót aktualności

MISJA SZPITALA Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie:

"Jesteśmy aby pomagać"

P O L I T Y K A J A K O Ś C I

Nadrzędnym celem Szpitala Kolejowego SPZOZ w Pruszkowie jest ciągłe doskonalenie świadczeń zdrowotnych dostosowanych do oczekiwań pacjentów i ich rodzin. Politykę jakości realizujemy przez:

1. otoczenie pacjenta fachową i troskliwą opieką na najwyższym poziomie

2. dbałość o zapewnienie poprawnej realizacji zapisów Karty Praw Pacjenta

3. zagwarantowanie pacjentowi dostępu do pełnej i rzetelnej informacji

4. okresowe badanie satysfakcji pacjenta

5. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowej pracowników

6. stałe wdrażanie najnowszych rozwiązań diagnostyki i leczenia

7. systematyczne unowocześnianie sprzętu medycznego i infrastruktury technicznej

8. tworzenie silnej, stabilnej i nowoczesnej jednostki ochrony zdrowia

9. wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008

Czytaj więcej

30/07/2014

Przekształcenie szpitala w spółke

Informujemy ,że z dn.30. lipca 2014 roku Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roefflera  SP ZOZ w Pruszkowie  został przekształcony w Szpital kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokumenty potwierdzające przekształcenie w Spółkę znajdują się w zakładce Status prawny.

28/07/2014

Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie

Od IV kwartału 2012 r. Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a od 30.07.2014 r. -  Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizuje projekt:

 

"Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie”

Copyright (c) 2009 Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.epos.com.pl